Event Details

ຄົງຈະປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກບໍ່ວ່າຈະເປັນສາຂາໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບເອັກເຊວບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານການເງິນ ການບັນຊີ ນັກທຸລະກິດ ຜູ້ບໍລິຫານ ພະນັກງານບຸກຄະລາກອນ ກໍ່ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເອັກເຊວເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.


ທ່ານເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງການເຂົ້າເຝິກອົບຮົມເອັກເຊວຫຼາຍໆຄັ້ງ ບໍ່ຄ່ອຍຕອບໂຈດເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ທ່ານເມື່ອຍກັບການທີ່ເຂົ້າເຝຶກອົບຮົບແລ້ວຈະຕ້ອງໄດ້ຈື່ສູດຄິດໄລ່ອັນຍາວຢຽດ ບາງເທື່ອເຂົ້າເຝິກອົບຮົບແລ້ວຈັບໃຈຄວາມບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າອັນໃດສຳຄັນ ອັນໃດບໍ່ສຳຄັນ ມີສູດຫຼາກຫຼາຍຈົນຈື່ບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດດຶງເອົາມານຳໃຊ້ໄດ້ເມື່ອຕ້ອງການ.


ທ່ານເຄຍກັງວົນບໍ່ວ່າໂລກຂອງ ເອໄອ ຈະມາປ່ຽນແທນວຽກງານການບັນຊີຂອງເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໄປ ເພາະມັນເກີດຂື້ນຈິງ. ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກຫຸ່ນຍົນກໍ່ຄື ການສືີ່ສານ ການຕີລາຄາຂໍ້ມູນ ການຈັດລຽງ ແລະ ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແມ່ນຢຳໃນການຕັດສິນໃຈ. ຫຼັກສຸດການນຳໃຊ້ເອັກເຊວເຂົ້າໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງ ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ການຈັດລຽງ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ແມ່ນຢຳ ໃນເວລາອັນຈຳກັດ.


ການນຳສະເໜີ ຈະເປັນລັກສະນະ ການກັ່ນກອງ ແລະ ສະຫຼຸບຫຍໍ້ ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເອັກເຊວ, ສູດຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ດ້ອຍຂອງແຕ່ລະສູດຄິດໄລ່, ຄີລັດຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍປະຫຍັດເວລາ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມ່ວນກັບການໃຊ້ງານເອັກເຊວ ແລະ ສາມາດຕໍ່ຍອດສູດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີເຂົ້າໄປປັບໃຊ້ໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງຂອງຕົນ.


ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ

Day one:

 • Explore basic features of Excel
 • Explore basics formulas
 • Most use Functions in Accounting
 • Working with data cleaning
 • Formatting with some tips and shortcut


Day Two:

 • Worksheet Design Principles
 • Working with Charts
 • Explore Pivot Tables
 • Explore basic Power Query

ໃຜທີ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມ


ພະນັກງານທົ່ວໄປທີ່ຢາກເຮັດວຽກຢ່າງຊານສະຫຼາດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຮັດວຽກໜັກ ພະນັກງານສາຍບັນຊີ-ການເງິນ ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະພິເສດຂອງເອັກເຊວ ເພື່ອສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນໃນໜ້າທີ່ການງານ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ທີ່ກຳລັງເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບທັກສະການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິໃຫ້ໜ້າປະທັບໃຈ.


ພາສາ:

ນຳໃຊ້ພາສາລາວໃນການຝຶກອົບຮົມ

Agenda

 • Sep 20, 2022

 • Sep 21, 2022

8:30 AM - 9:00 AM
Registration
9:00 AM - 5:00 PM
Workshop

Speakers

 • Monhnala Rattanavong (Country Finance Manager at The leading Australian multinational operation in logistics solutions)

  Monhnala Rattanavong

  Country Finance Manager at The leading Australian multinational operation in logistics solutions

  • Certified Public Accountant (Australian CPA)
  • Lecturer of Performance Management for Lao Certified Public Accountant and Auditing (LCPAA)
  • Former CFO of the leading Laos enterprise
  • Former Accounting Manager of the leading hydro power company in Laos
  • Former Senior Business Analysis in one of the international mining companies in Laos

  view more

Community

Connect with 11 people attending this event

View community profiles and add attendees into your favorites list.

Tickets

Member

For ECCIL's member only

Standard Price $129
Non-member

For everyone

Standard Price $159

Venue

Crowne Plaza

Vientiane, Laos

If you have any questions please contact Enrico Bargnani

Contact Organizer

Show on map