Welcome to

Study Melbourne

View :
13 Sep
Sep 13, 2022 9:00 AM - Sep 13, 2022 12:30 PM
Khách sạn Mai House Saigon, số 1 đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
19 Aug
Aug 19, 2022 6:00 PM - Aug 19, 2022 8:30 PM
Study Melbourne Hub - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam
20 Jul
Jul 20, 2022 - Jul 22, 2022
Study Melbourne Hub Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia