Üyelikler

TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TGSD)

· Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), yaklaşık 65 milyar dolarlık büyüklüğü, 21 milyar doların üzerinde ihracatı ve 750 bini aşkın istihdamı ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan Türk hazır giyim ve tekstil sektörünün gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, sektöre öncülük etmek, yurtdışında tanıtmak ve sektörel iş birliğini sağlamak amacıyla 1976 yılında kurulmuştur.

· TGSD, Türk hazır giyim ihracatının büyük bir kısmını ağırlıklı olarak AB ve ABD'ye gerçekleştiren, sektörün önde gelen üyeleri ile bütün faaliyet ve çalışmalarını gönüllülük esasına göre yürüten, 07.02.2003 tarih ve 2003 /5288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına Dernek statüsüne getirilmiş bir Meslek Kuruluşudur.

· TGSD Üyeleri, "sorumlu üretim" anlayışı ile hareket ederek tedarik zincirinin bütün halkaları ile birlikte uyum içinde çalışmaktadır.

· TGSD, 1988'de üye olduğu Dünya Hazır Giyim Federasyonu'nda (IAF) Yönetim Kurulu Başkanı, 1997'de üye olduğu Avrupa Hazır Giyim ve Tekstil Konfederasyonu'nda (EURATEX) ise Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde uluslararası platformlarda da sektörü başarıyla temsil etmektedir. Ayrıca 1996 yılında Uluslararası Renk Komisyonu'na (INTERCOLOR) üye olmuştur. TGSD, ayrıca yurt içinde 2017 yılında üye olduğu İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nde (İPUD) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Meclisi'nde (TOBB) ise Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclisi Başkanı olarak sektörü temsil etmektedir. TGSD, ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Kurucu Üyesi'dir.

· TGSD, her zaman tekstil meslek liselerinin, üniversitelerin, tekstil tasarım ve mühendislik bölümleriyle yakın ilişki içerisinde bulunmakta, eğitim, Ar&Ge ve verimlilik eğitimleri ortak projelerine öncelik vermektedir.

· TGSD, yeni kuşakları sektöre kazandırmak ve TGSD üyesi şirketlerini de sektörümüz gibi sürdürülebilir kılmak adına, 2021 yılında TGSD Gençlik Platformu'nu kurdu. Bu platform, TGSD üyelerinin referans olup önerecekleri, en az 2 yıllık sektör tecrübesine sahip, 18 –35 yaş arasındaki bireylerin, TGSD ile iletişiminin ve gönül bağının sağlanması, gençlerin TGSD'nin ve sektörün güncel ve dinamik olmasına katkı sağlamaları, gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ortaya çıkartarak; araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel karar alma yeteneklerini geliştirmek, gençlerin iş gücü piyasasına ve sivil topluma tam olarak katılmasını sağlayacak ve buna olanak tanıyacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmesi için gerekli fırsat ve deneyim koşullarının yaratılmasına katkıda bulunulması amacıyla kurulmuştur.

· TGSD, sektörün sürekli dönüşüm ve gelişim ihtiyacını karşılamak üzere, 2021 yılında TGSD Gelişim Akademisi'ni hayata geçirdi. Akademinin amacı, TGSD üyelerinin eğitim, öğretim ve araştırmacı gelişimini desteklemek, üyelerin çalışanlarının ve idari personelin gelişimlerine ve üyelerin uluslararası rekabette gücünü ve saygınlığını arttırmaya yönelik stratejiler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmaktır.

· İlki 2003 yılında "UFUK 2010" başlığı ile hazırlanan ve o dönemde Türk Hazır Giyim Sektörü Yol Haritası çalışması ile özellikle küçük ve orta boy şirketlerin, 2005 yılında başlayan "Serbest Ticaret" koşullarında kotasız ve rekabete açık dünya arenasına hazırlanması ve 2010 vizyonuyla ilgili

öngörülerini içeren "UFUK 2015" çalışması, hazırlandığı dönemde Ulusal Strateji oluşumuna öncü olarak, Tekstil Hazır Giyim ve Deri Sektörleri Stratejik Eylem Planı Değişim, Dönüşün Destekleme çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Kitapta iç pazar gelişimlerine; örneğin organize perakendeciliğin hızlı gelişim sürecine değinilmekte, çevre ülkeleriyle ve Pazar derinliğine henüz girilmemiş kuzey Avrupa ülkeleri ve diğer potansiyel pazarlara aktif pazarlama girişimlerine yer verilmiştir. Yerel üretim bacağında da fabrikaların büyük kentlerden Anadolu'ya taşınmaları, bir başka deyişle "Hazır Giyim Sektörünün ihtisas Sanayi Bölgelerinde Toplulaştırılması (kümelenme modeli üretim havzaları)" kitabın öngörüleri arasındadır.

· UFUK çalışması, 2016 yılında "UFUK 2030" olarak yenilenmiştir. Güncellenen kitapta, küresel ve sektörel eğilimler 2030 yılına kadar değerlendirilmekte, Türk hazır giyim sektörü için 2023'e yönelik stratejik hedeflere ve destek programlarına yer verilmektedir.

· TGSD, hazır giyim üretim değer zinciri halkalarını, moda, tasarım, üretim, hammadde, aksesuar, yan sanayi, perakende, marka, lojistik, gümrük, teknoloji, finans, makine ve laboratuvar dayanışması içerisinde iş geliştirme platformunda bir araya getirmek amacıyla ilkini 2008 yılında başlattığı İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nın on beşincisini 5-6 Ekim 2022 tarihinde Çırağan Palace Kempinski'de "Green Revolution" teması ile gerçekleştirdi. Bloomberght.com dijital platformlarından da canlı olarak yayınlanan konferans 1000 kişilik fiziki katılım ve 100 bini aşkın izleyici ile uluslararası düzeyde dahi takip edilen sektörün en büyük buluşması niteliğindedir.

· Her yıl düzenlediğimiz İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nın ilk gününde katılımcılar, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir hammaddeler, satın alma pratikleri, markalaşma, teknoloji, dijitalleşme, moda, global pazarlar ve tedarik zinciri konu başlıkları ile ilgili dünyadaki yeni trend ve gelişimleri sektöre yön veren duayenlerden dinleme fırsatı buluyor. Konferansın ikinci günü ise, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği ve her yıl 1500'ün üzerinde gerçekleşen ikili iş görüşmeleri (B2B) ile üreticiler, dünyanın önde gelen giyim markaları ile yeni iş birliklerine imza atılacak bir platformda bir araya geliyor.

· 18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda, TGSD 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar seçilen Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, 8 kadın ve gençlerden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türk hazır giyim sektörünü siyasi otorite, bürokrasi ve yurt dışında uluslararası üst kuruluşlarda başarı ile temsil etmektedir.

· 24. Dönem Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik, konferans, üye ilişkileri ve etkinlikler, yurt içi ve yurt dışı lobi, strateji belirleme, TGSD Gelişim Akademisi ve TGSD Gençlik Platformu konularında projeler geliştiren çalışma grupları ile sektörün gündemini yakından takip etmekte ve sektöre yol göstermektedir.

 • TGSD Şahıs Üyeliği
  Süre
  12 ay
  Aidat/Üyelik Bedeli
  ₺9,000

   TGSD üyeleri derneğin birçok etkinliğine ücretsiz olarak katılabilmektedir;

  -         Alım ofislerinin ve markaların gelecek döneme kendi satın alma stratejilerini ve üreticilerden beklentilerini paylaştıkları yıllık "Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri Paneli" 

  -         Sektörün en büyük ve tek uluslararası konferansı olan yıllık "İstanbul Hazır Giyim Konferansı"

  -         Sektörün önemli gündem ve konularını işleyen "TGSD Talks" ve "TGSD Round Table" toplantıları

  -         Sektörün önde gelen üst düzey yöneticilerini sosyal bir ortamda bir araya getiren "TGSD Happy Hour" buluşmaları

   

  Etkinliklerin yanı sıra aşağıdaki rapor ve bültenler TGSD üyeleri ile düzenli olarak e-posta ile paylaşılmaktadır;

  -        Günlük sektörel basın yansımaları raporu

  -        TGSD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanan, sektör ve ülke ekonomisini merkeze alan aylık ekonomi bülteni

   

  Üye Bildirim Formu'muzu üyelerimizden 2 referans imzasıyla eksiksiz olarak doldurmanızı rica ediyoruz. Yönetim Kurulumuzdan üyelik onayınız alındıktan sonra, sizden 9000 TL olan yıllık üye aidatını isteyeceğiz.


  Derneğimizle ilgili daha detaylı bilgiye www.tgsd.org.tr web sayfamızdan ya da @tgsdofficial sosyal medya hesaplarımızdan ve TGSD Tanıtım filmimize de aşağıda linki yer alan youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=nlEhwyr9Ujw&t=3s