This is a past event. Registration is closed. View other Study Melbourne Hub - Ho Chi Minh city events.

Study Melbourne phối hợp cùng phòng Giáo Dục Liên Bang (DE) đồng tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề "Chương trình nghiên cứu thông qua Đề án 89" với sự hiện diện của Tham tán Giáo dục, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam - bà Jen Bahen và Ủy viên cấp cao bang Victoria - bà Rebecca Hall.

Chương trình sẽ mang đến những thông tin cụ thể và xác thực nhất về các cơ hội học bổng bậc Tiến sĩ, các khoản trợ cấp nghiên cứu cùng bộ thông tin tổng hợp về các chương trình đang triển khai tại bang Victoria sẽ được cập nhật xuyên suốt buổi hội thảo. Đồng thời, các học giả tham dự chương trình sẽ có thời gian trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp với các Giáo sư thuộc 9 trường đại học thuộc bang Victoria.

Location

Khách sạn Mai House Saigon, số 1 đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

See route

Contact us

For additional event or venue information, please send an email to studymelbhub@ltpacific.com.au

Sponsors and Partners